Istappsjour för bostadsrättsföreningar i Stockholm.

Istappar är farligt! Vi tar bort Era istappar idag! Vid snabba väderomslag bildas snabbt farliga istappar som måste tas bort kontinuerligt för fotgängarnas säkerhet. Den fastighetsägare som inte skottar riskerar ett vite på 200.000 kronor. Ni kan undvika detta genom att kontakta vår jourservice dygnet runt.


Istappsjour i Stockholm. Ring oss idag och undvik därmed olyckor!

Fastighetsägaren är fullt ansvarig för alla eventuella olyckor relaterade till snö och isbildning och vintertid händer det tyvärr olyckor i samband med nedfallande snö och/eller istappar från fastigheten. Våra riskförebyggande tjänster inom snöröjning och takskottning innebär att vi skottar bort snö och avlägsnar istappar från tak för att undvika att de faller ner på fotgängare eller parkerade fordon. Vi baserar verksamheten på helhetssyn och mångsidighet , därför kan vi erbjuda alla former av snöröjning och takskottning i Stockholm.
Förmånliga avtal för bostadsrättsföreningar som tecknar 24h snöjour.

Ta bort istappar i Stockholm

Istappar är farligt och vaniligt förekommande i innerstan där mycket folk rör sig. Vi hjäper er att ta bort Era istappar! Ring så kommer vi och tar bort era istappar i Stockholm. Farliga istappar bildas vid snabba väderomslag. Istappar bildas som måste tas bort kontinuerligt för fotgängarnas säkerhet. Den fastighetsägare som inte tar ansvar för detta riskerar ett vite på 200.000 kronor. Bostadsrättsföreningar kan undvika detta genom att kontakta vår jourservice dygnet runt under vinterhalvåret.

Telefon: 0708 – 84 96 00
Snöjour & takjour dygnet runt för Er bostadsrättsförening!

Istapp jour, takjour, istappar, ta bort istappar

Inga svar

Lämna ett svar