Plogning i Stockholms innerstad

Så prioriterar vi

  • Först röjs trafikleder och bussgator med tillhörande gångbanor.
  • Därefter röjs övriga huvudgator med tillhörande gångbanor och gång-, cykel- och mopedvägar.
  • Sedan tas bostadsgator med tillhörande gångbanor och gång-, cykel- och mopedvägar.

Så läggs snövallar generellt upp

  • Om det bara finns en gångbana läggs snövallen på sidan utan gångbana.
  • På gator och vägar utan gångbana läggs det snövallar på båda sidor.
  • Gångvägar får vallar på båda sidor.
  • Gator med dubbla gångbanor får snövallar längs körbanan mot kantstenen.

Läs mer på Stockholm.se