Fastighetsägarna har bra koll på istappar

Efter Citypolisens inspektion av farliga istappar i förra veckan fanns det inget att anmärka på vid återbesiktningen under måndagsmorgonen.

Samtliga tio fastighetsägare som fått tillsägelse av polisen att avlägsna snö och is från taken i fredags, hade antingen tagit bort den farliga isen eller fått hjälp av det töväder som drabbade Stockholm under helgen. Polisen behöver därför inte gå vidare med några vitesförelägganden i nuläget.

Jesper Hällberg, inspektör vid Citypolisen, och som lett inspektionsinsatsen är nöjd.

– Utefter de större stråk vi inspekterat ser det ut som om fastighetsägarna tagit sitt ansvar. Vår inspektion ska dock inte tas som en garanti för att det inte längre finns någon risk för nedfallande is och snö. Det skiftande vädret kan göra att det snabbt bildas ny is och jag vill uppmana fastighetsägarna att fortsätta ta sitt ansvar och gångtrafikanterna att vara uppmärksamma.

Läs tidigare artikel om fastighetsägarnas ansvar enligt ordningslagen.

Nyhet från

Stockholm