Fastighetsägarna har bra koll på istappar

Efter Citypolisens inspektion av farliga istappar i förra veckan fanns det inget att anmärka på vid återbesiktningen under måndagsmorgonen. Samtliga tio fastighetsägare som fått tillsägelse av polisen att avlägsna snö och is från taken i fredags, hade antingen tagit bort den farliga isen eller fått hjälp av det töväder som drabbade Stockholm under helgen. Polisen[…]